Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Sprawozdawczość

Moduł zawiera mechanizmy definiowania obligatoryjnych sprawozdań dla GUS, US jak również dla potrzeb wewnętrznych firmy (zarząd, rady nadzorcze) na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z bazy w zakresie dowolnych okresów obrachunkowych. Wyniki wygenerowanych sprawozdań stanowią podstawę do wyliczania wskaźników ekonomicznych oraz sporządzania analiz finansowych. Analizy stanowią istotne wsparcie dla złożonych symulacji, których wyniki są podstawą do podejmowania decyzji. Zapewniają optymalizację zintegrowanych procesów biznesowych i analizę z perspektywy finansowej podejmowanych decyzji. Dostarczają możliwości modelowania i symulacji z wykorzystaniem finansowych i niefinansowych informacji. Dzięki temu pomagają ocenić różne alternatywne rozwiązania.
Moduł przekazuje wybrane przez użytkownika dane do aplikacji MS Excel, MS Word, HTML w celu sporządzenia dodatkowej prezentacji danych, wykonania analiz lub wysłania pocztą elektroniczną do dalszej analizy.

 

 

Makieta: Sprawozdanie
Sprawozdanie
Makieta: Kartoteka budżetowa
Kartoteka budżetowa
Makieta: Eksport sprawozdań do XML
Eksport sprawozdań do XML
Makieta: Wydruk sprawozdań
Wydruk sprawozdań