Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Kadry Płace

System funkcjonuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami: Kodeksu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, z Ustawą o podatku od osób fizycznych oraz przepisami ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zasad naliczania i wypłacania zasiłków.

Główną cechą systemu jest jego pełna parametryzacja, pozwalająca na dostosowanie do specyficznych wymagań różnorodnych użytkowników.

 

 

Makieta: Dane osobowe
Dane osobowe
Makieta: Staż pracy
Staż pracy
Makieta: Umowa o pracę
Umowa o pracę
Makieta: Stan urlopu pracownika
Stan urlopu pracownika