Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Finanse księgowość, kasa

Program przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego działających w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Oferowany kompleks systemów obsługujących ekonomikę i finanse, jako centrum całego zintegrowanego systemu informatycznego, zapewnia pełną sprawdzalność i zgodność stosowanych procedur i wyników przetwarzania na komputerze z dokumentacją systemu przetwarzania i dowodami księgowymi. Informacje zawarte w bazach systemów chronione są przez specjalny system administracyjny pozwalający na dostęp do danych wynikowych wyłącznie uprawnionym użytkownikom. Ideą systemu jest wykorzystanie komputera, jako doskonałego narzędzia pracy na stanowiskach usytuowanych bezpośrednio w działach księgowości oraz ekonomicznych, co zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji.

 
Makieta: Definicja struktury planu kont
Definicja struktury planu kont
Makieta: Kartoteka sald i obrotów
Kartoteka sald i obrotów
Makieta: Rejestracja faktur
Rejestracja faktur
Makieta: Rozliczenie kosztów
Rozliczenie kosztów