Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Skup surowców masowych

Moduł przeznaczony jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, w których prowadzony jest w dużej skali masowy skup surowców (kontraktacje, umowy długoterminowe) do produkcji własnej lub dalszego obrotu (odsprzedaży).
Celem modułu jest komputerowe wspomaganie opracowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji skupu surowców, obsługi procesu rejestracji oraz monitorowanie stanu realizacji każdego kontraktu począwszy od zawarcia umowy, a skończywszy na fakturowaniu i rozliczeniu zakupów.

 
Makieta: Wykaz zarejstrowanych umów z klientami
Umowy z rolnikami
Makieta: Ważenie po wjeździe
Ważenie
Makieta: Analiza laboratoryjna
Analiza laboratoryjna
Makieta: Rejestr potwierdzeń dostaw
Potwierdzenie - rozliczenie dostaw