Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Ewidencja i kontrola ruchu osób i pojazdów

Moduł rozwiązuje problem ewidencji i kontroli ruchu pracowników, osób z zewnątrz oraz pojazdów obcych wjeżdżających na teren zakładu oraz wygenerowanie przepustek umożliwiających poruszanie się osób z zewnątrz i pojazdów obcych po terenie zakładu. Moduł umożliwia również zapis ważenia pojazdów obcych co w powiązaniu z wysyłką umożliwia kontrolę wagi pojazdów wyjeżdżających lub wjeżdżających z towarem. W każdym momencie system pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • kto, gdzie i w jakim celu jest na terenie zakładu – osoby obce,
  • jaki pojazd i w jakim celu jest na terenie zakładu – samochody obce,
  • jaki pojazd, kiedy i gdzie wyjechał i przyjechał – samochody własne,
  • kto jest obecny w pracy – pracownicy zakładu.

Ewidencja tworzy historię ruchu osób i pojazdów, co pozwala dokonywać kontroli za dowolny okres czasu.

 
Makieta: Rejestr osób/pojazdów przebywających w zakładzie
Osoby i pojazdy przebywające na zakładzie
Makieta: Rejestr wejściówek z ważeniami
Rejestr wejściówek z ważeniami
Makieta: Ważenie pojazdu przy wjeździe
Ważenie pojazdu przy wjeździe
Makieta: Rejestr wejść/wjazdów
Rejestr wejść/wjazdów