Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Moduł obsługi Działu Technicznego

 

Zadaniem modułu jest informatyczne wspomaganie prac działu technicznego firm zajmujących się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków. Elektroniczna ewidencja zleconych i zrealizowanych czynności związanych z zamontowaniem, demontażem bądź wymianą urządzeń pomiarowych oraz ich legalizacji pozwala na dokładne planowanie prac związanych z utrzymaniem sprawności urządzeń pomiarowych. Wykaz miejsc zamontowania urządzeń wraz z rodzajem i opisem parametrów przyłącza oraz w powiązaniu z mapą numeryczną ulic miejscowości umożliwia zarządzanie przyłączami z wyszczególnieniem obsługi awarii.
Monitorowanie oraz bilansowanie zakupu i sprzedaży wody pozwala na:

  • identyfikację awarii w sieci lub nielegalnego poboru wody w określonym rejonie;
  • kontrolę (monitorowanie) stanu sprzedaży, zużycia i zakupu określonych mediów (wody, ścieki);
  • bilansowanie mediów w oparciu analizę ich zużycia i zakupu dla całego zakładu jak  również dla poszczególnych punktów (węzłów) sieci wodociągowej na podstawie mapy cyfrowej.