Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Moduł Sprzedaży i ewidencji liczników

Jest to zespół funkcji obsługujących proces generowania faktur na podstawie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych i norm ryczałtowych, umożliwiających śledzenie stanu rozrachunków z klientami, windykację należności oraz realizację płatności.

W powiązaniu z modułem finansowo księgowym moduł PA stanowi istotne wspomaganie realizacji ustawy w zakresie ustalania niezbędnych przychodów, alokacji kosztów oraz różnicowania cen i stawek opłat.

 
Makieta: Umowa na dostarczenie wody
Rejestr umów: obsługa biura handlowego
Makieta: Katalog kontrahentów
Katalog kontrahentów
Makieta: Rejestr faktur własnych z drukowaniem
Rejestr faktur własnych z drukowaniem
Makieta: Tworzenie bilansów wodnych
Tworzenie bilansów wodnych