Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Szkolenia

Ogólnym celem modułu jest ewidencjonowanie i kontrola:

  • wykazu szkoleń i kursów obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy
  • prowadzenie gospodarki szkoleniami dla poszczególnych pracowników
  • ewidencja odbytych szkoleń pracownika, wraz z ich terminami ważności
  • ewidencja szkoleń, które musi odbyć pracując na konkretnym stanowisku
  • tworzenie na w/w podstawie harmonogramów szkoleń pracowników
  • tworzenie zapotrzebowania zamówienia w skali wydziału, zakładu na konkretne rodzaje szkolenia.

Dodatkowo możliwości modułu pozwalają na ocenę szkoleń oraz planowanie i ewidencję kosztów szkoleń.

 
Makieta: Wykaz szkoleń
Wykaz szkoleń
Makieta: Wykaz szkoleń pracownika
Wykaz szkoleń pracownika
Makieta: Ocena efektywności
Ocena efektywności
Makieta: Rejestracja szkoleń
Rejestracja szkoleń