Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Środki ochrony osobistej


Moduł obejmuje swym zakresem obsługę pracowników pod kątem ewidencji szkoleń oraz przydzielania odzieży roboczej i środków ochrony osobistej. Moduł BHP jest skierowany do służb zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Swoim zakresem obejmuje zakładanie katalogu środków ochrony osobistej oraz przydzielaniem jej pracownikom wraz z kontrolą okresu ważności. Ze względu na specyficzne potrzeby służb BHP istnieje możliwość dodatkowego opisu stanowisk pracowników z punktu widzenia wykonywanej przez ich pracy rozumianej w systemie jako specjalizacja stanowisk pracy. Dodatkowo system pozwala na przypisanie pracownikom ich wymiarów w celu zagwarantowania służbom zaopatrzenia właściwego kompletowania zamówień. Wynikiem eksploatacji systemu są wykazy zapotrzebowań na środki ochrony, kontrola upływu terminów ważności wyposażenia dla poszczególnych pracowników jak i grup. Dodatkowo w ramach modułu jest zawarta pełna obsługa dokumentów magazynowych pozwalająca na prowadzenie magazynu środków ochrony osobistej.

 
Makieta: Wyposażenie pracownika
Wyposażenie pracownika
Makieta: Wykaz asortymentów przypisanych 
do grupy stanowisk
Wykaz asortymentów przypisanych do grupy stanowisk
Makieta: Dokument wydania dla pracownika
Dokument wydania dla pracownika
Makieta: Wykaz użytkowanego wyposażenia
Wykaz użytkowanego wyposażenia