Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Płace

W ramach modułu płacowego istnieje możliwość naliczania wynagrodzeń zgodnie z wewnętrznymi regulaminami wynagrodzeń. Zapewnia on możliwość naliczania list podstawowych, list dla nagrody rocznej, nagród jubileuszowych, wypłat z funduszu socjalnego, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i dodatków socjalnych. Zawiera wbudowane mechanizmy do prowadzenia kartoteki zasiłkowej, kartotek zarobkowych, podatkowych, emerytalnych oraz dowolne zdefiniowanych wg potrzeb klienta. W ramach systemu funkcjonują mechanizmy pozwalające na tworzenie zestawień zbiorczych (zbiorówek) wg dowolnie zdefiniowanych kluczy: systemów płacowych, stanowisk, struktury organizacyjnej, form zatrudnienia itp. System współpracuje z programem Płatnik oraz spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów kodeksu pracy, ZUS oraz US

 
Makieta: Lista płac
Lista płac
Makieta: Naliczanie podstaw kartoteki zasiłkowej
Naliczanie podstaw kartoteki zasiłkowej
Makieta: Kartoteka zarobkowa
Kartoteka zarobkowa
Makieta: Kartoteka podatkowa
Kartoteka podatkowa