Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Kadry

Opisywany moduł zawiera funkcje pozwalające na szybkie i sprawne zarządzanie personelem własnym jak również zatrudnianych poprzez agencję pracy czasowej. Dane kadrowe pracownika gromadzone są w kartotekach tematycznych w których przechowywane są wszystkie dane bieżące jak i historyczne. W ramach modułu istnieją szerokie możliwości prowadzenia indywidualnych jak i grupowych harmonogramów pracy wraz z ich rozliczaniem, uwzględniających wymogi PIP, a wśród nich np. system pracy czterobrygadowej, niepełne wymiary czasu pracy, system dwunastogodzinny itp. Przewidywane jest również ewidencjonowanie jak i rozliczanie równoważnych okresów rozliczeniowych zgodnie z przyjętymi zasadami w danej firmie. Dzienne dane dotyczące czasu przepracowanego jak również wszystkie nieobecności są gromadzone w kartotece dyscypliny pracy. Odrębnym elementem z zakresie dyscypliny pracy jest automatyczne naliczanie limitów urlopowych w oparciu o wykształcenie, jak i staż pracy oraz możliwości wprowadzania planów urlopowych. W zależności indywidualnych potrzeb klienta istnieje możliwość definiowania dowolniej ilości staży pracy wg dowolnych zasad uwzględniając okresy zawieszeń, nieobecności, wykształcenia jak i pracy w innych zakładach. Moduł pozawala na definiowanie wzorców druków kadrowych wg indywidualnych wymogów, które są przechowywane w systemie, jako elektroniczna dokumentacja uzupełniająca jak również można przechowywać w systemie w formie elektronicznej oryginalne dokumenty stanowiące niezbędne uzupełnienie danych. Moduł kadrowy współpracuje z Programem Płatnika wysyłając do niego dokumenty zgłoszeniowe i korygujące: ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

 
Makieta: Umowa o pracę
Umowa o pracę
Makieta: Kartoteka urlopowa
Kartoteka urlopowa
Makieta: Kartoteki pracownicze
Kartoteki pracownicze
Makieta: Staże pracownika
Staże pracownika