Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Badania okresowe

 

W ramach modułu możliwy jest model eksploatacji współpracujący z zakładowa przychodnia zdrowia, gdzie ze strony zakładu sa przesyłane wykazy i harmonogramy badan okresowych pracowników oraz rejestracja wyników badań do systemu.
Moduł pozawala na kontrolowanie aktualności badań pracowniczych zgodnie w wymogami stanowiskowymi wraz z ewidencją zaleceń oraz okresami ważności.
System umożliwia sporządzanie wykazów osób którym w danym przedziale czasowym kończą się badania.

 
Makieta: Słownik typów badań
Słownik typów badań
Makieta: Rejestr odbytych badań lekarskich
Rejestr odbytych badań lekarskich
Makieta: Wyniki badania lekarskiego
Wyniki badania lekarskiego