Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  


 Obsługa biura handlowego, marketing - szczegółowa funkcjonalność

 • Obsługa dyspozycji sprzedaży
 • Obsługa dyspozycji sprzedaży z wykorzystaniem cenników sprzedaży
 • Kontrola stanu zadłużenia klienta przy rejestracji dyspozycji sprzedaży wg kryterium np. ilość faktur przeterminowanych / ilość faktur nierozliczonych / saldo
 • Monitorowanie stanu realizacji zamówienia przy rejestracji dyspozycji sprzedaży
 • Możliwość przydzielania rabatów
 • Możliwość wyboru przyjęcia magazynowego z którego ma być wydany asortyment (np. z danej partii produkcyjnej, danego dokumentu PZ)
 • Automatyczne generowanie specyfikacji wydań
 • Automatyczne generowanie dokumentów WZ na podstawie dyspozycji sprzedaży z uwzględnieniem specyfikacji wydań
 • Automatyczne generowanie faktury z dyspozycji sprzedaży
 • Obsługa faktur pro forma
 • Obsługa faktur
 • Wystawienia faktur na podstawie:
 • dokumentu / ów WZ
 • dyspozycji sprzedaży
 • zamówienia klienta
 • potwierdzenia klienta
 • protokołu odbioru prac
 • zlecenia
 • listu przewozowego
 • Kontrola stanu rozrachunków kontrahenta przy rejestracji faktury wg kryterium (np. ilość faktur przeterminowanych / ilość faktur nierozliczonych / saldo)
 • Monitorowanie warunków handlowych ustalonych dla kontrahenta (cenniki, bonifikaty, indywidualne ceny)
 • Możliwość przydzielania rabatów
 • Obsługa ubezpieczeń
 • Obsługa faktoringu
 • Możliwość wysyłania do faktoringu
 • Możliwość wyboru przyjęcia magazynowego identyfikującego np. nr partii
 • Automatyczne generowanie specyfikacji wydań z magazynu
 • Monitorowanie stanu realizacji zamówienia
 • Automatyczne generowanie dokumentów WZ
 • Automatyczne dekretowanie faktur sprzedaży
 • Obsługa sprzedaży detalicznej
 • Dzienne raporty sprzedaży
 • Obsługa protokołów odbioru / zakończenia prac
 • Możliwość wystawiania dokumentu w oparciu o zlecenia produkcyjne / potwierdzenia zamówień
 • Możliwość rozliczania prac wewnętrznych
 • Ewidencja świadectw jakości
 • Kompletowanie wysyłek
 • Obsługa ofert faktoringowych
 • Ewidencja umów faktoringowych
 • Obsługa listów przewozowych z identyfikacją:
 • przewoźnika
 • kierowcy
 • typu środka
 • marki pojazdu
 • nr środka
 • tonażu
 • odległości
 • sposobu wyceny
 • przedsiębiorstwa: odprawiającego/ Eksportera / Importera
 • Ewidencja opakowań
 • Automatyczne generowanie wydań opakowań na podstawie wydań
 • Ewidencja zwrotów opakowań
 • Podgląd stanu opakowań u kontrahenta
 • Podgląd stanów opakowań u kontrahenta na wybrany dzień